♥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ |  ΕΙΣΟΔΟΣ |  ΕΓΓΡΑΦΗ |
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για αγορές άνω των 50€
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση και Παραγγελίες στο 2310 265200
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ακολουθούν ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας CenterCare στον ιστότοπο www.centercare.gr

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης/επιστροφής προϊόντων
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ο Πελάτης δεν χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους της υπαναχώρησής του. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε και με την αρχική του συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κλπ), μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με μήνυμα/e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση centercare@centercare.gr, μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που αντιστοιχεί στο επιστραφέν προϊόν εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.
Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής/παράδοσης αν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.
Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την ανωτέρω σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του Πελάτη.
Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του Πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του αγορασθέντος προϊόντος αν με υπαιτιότητα της Εταιρείας πουλήθηκε λανθασμένο προϊόν (από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λπ.) Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένο, πλήρες και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Ο Πελάτης επιστρέφει το προϊόν στην Εταιρεία προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές προϊόντων λόγω ελαττωμάτων κατά την παράδοση
Η επιστροφή του προϊόντος, το οποίο θεωρείται ελαττωματικό κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτού στον Πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.λπ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον Πελάτη ελαττώματος.
Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την Εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον Πελάτη.
Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την Εταιρεία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την ανωτέρω σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του Πελάτη.
Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον Πελάτη των νέων προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του Πελάτη.

Σημείωση: Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προς επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντα είναι η εξής: CENTER CARE, Βενιζέλου 40, 54624 Θεσσαλονίκη.Copyright ©2015 CenterCare.gr | Site touched by Gnosia. | Powered by HairCut.gr